Bohus KociVelkým propagátorem, hercem i režisérem byl Bohuš Kočí, nájemce restaurace „Fojtství“. (Otec Přemysla Kočího, člena opery Národního divadla v Praze a později také jeho ředitele i Divadelní kroužky byly u všech škol. Jeviště byla dostavována u hostinců, které měly taneční sály. Největší a nejlépe vybavené jeviště bylo „U Mžiků“.

Hrálo se také v přírodě (v „Bergrově lese“ na Václavu nebo v dolině občana Františka Vrubla nedaleko „Staňkových dolů“).

Ve třicátých létech si ochotníci, převážně z řad učitelů, troufli i na operu „Kouzelná hlína". Byla hrána na Fojtství. Hudební soubor místních hudebníků řídil Ad. Palácek. Představení mělo úspěch, takže následovala opereta „Perly panny Serafínky“.

V říjnu r. 1933 byl založen Hudební kroužek. Měl 30 členů, převážně z řad učitelů. Vedl jej učitel hudební školy Vojtěch Sochor Jejich vystoupení při různých oslavách měla velmi dobrou úroveň. Soubor působil až do r. 1937.

Ve stejné době působil také dvacetičlenný pěvecký soubor, převážně z řad Sokolů. Vedl jej učitel Bohumil Šimíček.

Od r. 1910 byl v obci také polský smíšený sbor. který vedl učitel polské škola Rudolf Sivek. Z této předválečné doby, která byla na činnost ochotníků velmi bohatá, se dochovaly jen dva obrázky.

Hlavním přičiněním ředitele školy na Podlesí, pana Otakara Kainíka, byla v 50. létech obnovena činnost ochotníků. Brzy došlo ke spojení ochotníků z Podlesí s ochotníky ze středu obce. Vznikl tak nový soubor pod vedením MUDr. Jaromíra Marcalíka. Prvním úspěšným představením byla hra "Alexandra Freda: Dámy a husaři". foto 329 330

Vlevo Jaromír Suder v roli Tobiáše Říhy, Antonie Pešková v roli Oliviiny společnice a Libor Zabloudil v roli rytíře Třasořitky. Vpravo Bořivoj Peška v roli Malvolia.

Největšího úspěchu dosáhli rychvaldští ochotníci Shakespearovou hrou: Večer tříkrálovy. Vyhráli na okresní i krajské přehlídce divadelních souborů a postoupili na Ústřední přehlídku do Kroměříže, kde vystoupili 15. 5. 1960. Jejich vystoupení bylo oceněno třetím místem, obdrželi diplom ministerstva školství a věcný dar. Za nejlepší herecký výkon celé přehlídky byla vyhlášena rychvaldská Sylvie Kravalová-Bielasová za roli Violy.

Soubor pracoval pod patronací Miroslava Holuba, herce ostravské činohry. Nastudoval ještě několik dalších her, ale v r. 1964 svou činnost ukončil.

foto 327  2 foto 326

Novodobá historie

V r. 2002 byl několika zájemci o ochotnické divadlo založen „Příležitostný ochotnický soubor“. Své hry se satirickým zaměřením na dění v obci nebo na politické scéně si píšou sami ochotníci. Parodie vycházejí většinou z názvů známých filmů. Poprvé vystoupili v listopadu 2002 se hrou „Slunce seno a pár facek“. Za deset let činnost napsali a nastudovali již 13 her, které měly u občanů velký ohlas.

Od 1. 9. 2003 jsou registrováni v Domě dětí a mládeže v Rychvaldě jako kroužek pro dospěl.

 

 

Hledat

Články
Články
plg_search_phocadownload
plg_search_attachments
Kalendář
Články
Představení
Divadelní databáze
Search - Kategorie
Search - Kontakty
Search - Obsah
Search - Kanály
Search - Štítky
Go to top